Miljöpolicy


Vårt företag ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling inom miljöområdet. Detta ska ske genom att erbjuda och utveckla produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan, både internt och externt.
 
För att uppnå detta ska fokusering ske på följande områden:

 

  • Företaget ska öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos de anställda.
  • Företaget ska arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra mål och strategier.
  • Företaget ska hushålla med energi och råvaror och minimera spill.
  • Företaget ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav.
  • Företaget ska upprätthålla en dialog med leverantörer, kunder, myndigheter och allmänhet gällande företagets miljöfrågor.

Läs mer om vår Miljöpolicy här. Vi är certifierade enligt ISO 14001
(Klicka för att läsa mer)

 

 

 

 

 

Postadress
Box 288
793 26 Leksand
Besöksadress
Källbacksvägen 7
793 33 Leksand
0247-135 35
0247-135 26
info@kuggteknik.se

© 2019 Kuggteknik
Information om cookies