Miljöpolicy

Vårt företag ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling inom miljöområdet. Detta ska ske genom att erbjuda och utveckla produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan, både internt och externt.
 
 

För att uppnå detta ska fokusering ske på följande områden:

 

Företaget ska öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos de anställda.

Företaget ska arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra mål och strategier.

Företaget ska hushålla med energi och råvaror och minimera spill.

Företaget ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav.

Företaget ska upprätthålla en dialog med leverantörer, kunder, myndigheter och allmänhet gällande företagets miljöfrågor.

Läs mer om vår Miljöpolicy här.

ISO 14001.jpg

 Vi är certifierade enligt ISO 14001
(Klicka för att läsa mer)